Menjadors

Hem de valorar l’espai del migdia (tant pel que fa al temps de menjar pròpiament dit com per l’estona de lleure) com un temps de descans, lúdic, alternatiu, participatiu i educatiu, respectant sempre la necessitat dels alumnes d’esbarjo i de trencament amb les activitats lectives. Estem parlant d’un espai de temps prou important i rellevant com per donar-li una atenció específica, amb un programa concret i uns objectius definits. L’equip de monitors i monitores ha d’organitzar aquest espai educatiu i acompanyar els nens i les nenes durant aquesta estona educativa per tal que se sentin a gust i gaudeixin, es respectin, rebin el suport que necessitin, s’iniciïn en la resolució de conflictes que puguin sorgir en el dia a dia, etc.

Actualment, des de l’Esguard SCCL gestionem l’estona de menjador de l’Escola Lavínia, al barri de les Corts.