El projecte educatiu

Des de L’Esguard entenem les activitats de lleure com a activitats que engloben aspectes lúdics i educatius. És per això que, per una banda, ens plantegem que els infants i joves siguin els protagonistes de les activitats que es realitzin i que el joc tingui un paper fonamental per tal d’aprendre, de gaudir, de relacionar-se i d’expressar-se de diferents maneres. Per altra banda, creiem necessari que el lleure ofereixi espais on l’infant pugui desenvolupar el seu progrés personal de manera integral i, per tant, respectant i afavorint les diferents dimensions del jo: física, afectiva i espiritual, intel·lectual i social.

Vetllem perquè les activitats siguin lúdiques, fomentin la participació, la cooperació, el respecte, la coeducació, l’empatia i la solidaritat; i la nostra proposta pedagògica és vertebrada pels següents eixos:

  • Educació per la pau
  • Autonomia
  • Alternatives de joc i diversificació
  • Atenció a la diversitat
  • Treball en xarxa
  • Malbaratament alimentari
  • Alimentació saludable
  • Respecte pel medi ambient
  • Participació a la vida col·lectiva